facebook

Podpora projektu

V roce 2019 získala firma Happen CZ & SK s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Happen CZ & SK s.r.o. na projekt "Dokončení vývoje webové aplikace Happen.cz" v "Praze" za účelem "rozvoje svého webu, pro jeho efektivnější a kvalitnější funkčnost a lepší zajištění prezentace svých služeb.". Očekávaným výstupem je "funkční, uživatelsky přívětivý a po designové stránce “líbivý” web, který bude zákazníkům usnadňovat objednávání a zároveň poskytovatelům služeb a administrátorům jeho správu". Projekt "Dokončení vývoje webové aplikace Happen.cz" spolufinancován Evropskou unií.

V roce 2019 získala firma Happen CZ & SK s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Happen CZ & SK s.r.o. na projekt "Multimediální prezentace portálu Happen.cz" v "Praze" za účelem "získání multimediálního obsah, který by společnost mohla využívat ke své propagaci a získat větší důvěru zákazníků". Očekávaným výstupem je "Hrané video ve FULL HD (1920x1080p), 25 fps a animované video téže kvality pro sociální sítě (primárně Youtube a Facebook)". Projekt "Multimediální prezentace portálu Happen.cz" spolufinancován Evropskou unií.

V roce 2019 získala firma Happen CZ & SK s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Happen CZ & SK s.r.o. na projekt "Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Happen" v "Praze" za účelem "efektivnějšího vedení a lépe zacílené propagace na potenciální zákazníky, kteří využijí služeb pro pořádání společenských akcí". Očekávaným výstupem je "kromě nabitých znalostí, vědomostí a zkušeností v případe skupinové interakce ústní zkouška z probíraných témat a písemné testy". Projekt "Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Happen" spolufinancován Evropskou unií.

V roce 2019 získala firma Happen CZ & SK s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Happen CZ & SK s.r.o. na projekt "Pobyt v zahraničním inkubátoru v San Franciscu pro společnost Happen CZ & SK s.r.o." v "Praze" za účelem "analýzy a prosazení se na zahraničním trhu". Očekávaným výstupem je "Analýza trhu eventů v USA, jejíž cílem má být zjištění jakým způsobem probíhá pořádání svateb, maturitních plesů a firemních akcí v USA. Marketingový plán na rok 2020 jak pro český trh, tak i pro americký. Se zaměřením na možnosti online marketingu přes sociální sítě v USA. Využití nových možností zacílení na specifickou cílovou skupinu. Využití vypracované analýzy a její implementace do marketingového plánu". Projekt "Pobyt v zahraničním inkubátoru v San Franciscu pro společnost Happen CZ & SK s.r.o." spolufinancován Evropskou unií.

Tak koho hledáš ty?

Zobrazit nabídku Chci spolupracovat